dimarts, 23 de desembre de 2008

ACPV recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia favorable al tancament de TV3 davant el tribunal Suprem


El Tribunal Superior de Justícia va fer pública ahir la Sentència núm. 1912/08 dictada en el recurs interposat per Acció Cultural del País Valencià contra la Generalitat Valenciana per la sanció imposada per les emissions digitals de Televisió de Catalunya des dels repetidors del Bartolo, la Carrasqueta i el Montdúver amb area d’influència a les comarques de la Plana, l’Alacantí i la Safor respectivament.

El resultat ha estat el previst: el TSJ desestima íntegrament el recurs d’Acció Cultural del País Valencià i confirma l’actuació de l’administració. En efecte, la Sala rebutja tots i cadascun dels arguments utilitzats per Acció Cultural del País Valencià i avala plenament tant la multa de 300.000 euros com el tancament dels repetidors.

Acció Cultural del País Valencià recorrerà la Sentència davant el Tribunal Suprem. L’entitat té un termini de 10 dies hàbils, comptadors des d’ahir per presentar el seu recurs davant el TSJ. Després, hi haurà un altre termini per formalitzar-lo al Tribunal Suprem. La seua assessoria jurídica ja es troba, a hores d’ara, estudiant la sentència per tal de decidir les vies d’impugnació.

A efectes pràctics, hem de dir que amb aquesta sentència s’aixeca la suspensió cautelar que el propi Tribunal havia decretat sobre la sanció de 300.000 euros durant la tramitació del recurs. En conseqüència, aquesta multa ja és plenament executiva i cal pagar-la de forma immediata. Cal aclarir també que el recurs al Tribunal Suprem no suspèn l’execució de la multa i per tant ja no hi ha cap ajornament possible.

Pel que fa als repetidors afectats, la sentència no altera la necessitat que l’administració obtinga autorització judicial per a entrar a clausurar-los. Les autoritzacions d’entrada, com és sabut, són competència dels Jutjats del Contenciós de cada província, raó per la qual s’han dictat fins ara resolucions contradictòries: Alacant ha autoritzat l’entrada (per això Carrasqueta està tancat) mentres que Castelló i València han denegat. Les denegacions però han estat recorregudes en apel·lació per la Generalitat Valenciana i les ha de resoldre la Secció Primera del TSJ, la mateixa que ha dictat aquesta Sentència. És per tant només una qüestió de temps, uns mesos, que en la resolució del recurs d’apel·lació el TSJ autoritze l’entrada de l’administració als repetidors de Montdúver i Bartolo.

Mentrestant, els altres recursos relatius als repetidors de Perenxisa, Llosa de Ranes i Alginet que donen cobertura a la ciutat de València i àrea metropolitana, la Costera i la Ribera continuen la seua tramitació al TSJ, a la mateixa Secció Primera.

Acció Cultural del País Valencià reunirà en els propers dies la seua Junta Directiva per valorar la situació i preparar les accions a emprendre. L’entitat no abandonarà la lluita per fer possibles, en un futur immediat, les emissions de Televisió de Catalunya al País Valencià i aspira, d’acord amb els principis internacionals establerts a l’efecte, a que en un futur no massa llunyà, siga una realitat el que els valencians puguen gaudir de totes les emissions televisives realitzades en català a tot l’Estat.

Acció Cultural del País Valencià també afirma que aquesta sentència no serà cap obstacle per assolir l’objectiu final i recorda que no és la primera vegada que un afer judicial que afecta la llengua catalana es perd al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i es guanya al Tribunal Suprem i al Tribunal Constitucional, tal i com va passar amb el nom de la llengua de la Universitat o les homologacions dels certificats de llengua valencians amb els catalans i els balears.